Všeobecné podmínky

Za produkty a služby je možno platit v hotovosti, gastrostravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo), platební kartou nebo bankovním převodem v případě uskutečnění objednávky na stránkách www.blackberrycafe.cz, popřípadě přes smluvní partnery. Blackberry café & Restaurant si vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet.

Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Rozvozci (doručovatelé produktů) z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 1000,- Kč v hotovosti. Prosíme, připravte si drobné nebo předem nahlaste, že budete platit vyšší bankovkou než je 1000,-Kč. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK). Všechny ceny našich produktů jsou uváděny včetně obalů a DPH.

Chceme si být naprosto jisti, že jste s našimi službami a zejména kvalitou jídel naprosto spokojeni. Veškeré reklamace, rozpory a požadavky na kompenzace však musí být uskutečněny do jedné hodiny od doručení.

Řidiči vozí platební terminál pro platbu kartou na místě předání po předchozím požadavku objednatele. Platbu na fakturu umožňujeme zákazníkům s uzavřenou smlouvou.

 

Zásady ochrany soukromí

Objednávající souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Uložením cookies nedochází k osobní identifikaci. Objednávající může ukládání cookies vyloučit ve svém internetovém prohlížeči. Dojde tím však k omezené funkčnosti webového portálu Poskytovatele.

Webová stránka Poskytovatele užívá aplikaci Google Analytics, webovou analytickou službu od společnosti Google. Tento program slouží k monitorování a vytváření statistiky návštěvnosti webových stránek Poskytovatele. Google Analytics funguje na principu ukládání cookies. Pomocí cookies jsou ukládána data týkající se navštívení a užívání webové stránky (a to včetně IP adresy). Tyto data slouží ke zkvalitnění služeb Poskytovatele.

Webová stránka dále používá software Google AdSense a Google AdExchange. Tento software slouží k využívání a poskytování reklamy založené na Google AdWords.

Zálohování uživatelských údajů (např. přihlašovacího hesla) je nutné pro správné užívání webových stránek Poskytovatele. K uživatelským informacím patří i přístupové údaje (IP adresa, datum, čas, prohlížená stránka), které se ukládají, jakmile uživatel navštíví webový portál. Tato data zůstanou anonymní a vyhodnotí se čistě za účelem statistiky. Tato statistika slouží ke zkvalitnění služeb. Tato data nejsou předávána třetí straně za účelem komerčním či nekomerčním. Uživatelská data jsou zálohovány po dobu 12 měsíců.

Řídíme se českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zavazujeme se, že budeme chránit informace o svých Klientech a budeme dbát na zachování jejich soukromí.

Z důvodu přijetí platby platební kartou a doručení objednávky na Vaší adresu, jako i pro komunikaci v průběhu vyřízení objednávky a koordinace doručení zjišťujeme následující informace: Telefonický kontakt, jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa doručení. Žádné z informací nepředáváme třetím stranám a informace zpracováváme v souladu s veškerými právními předpisy ČR.

 

Doručení objednávek

Cílem je doručení objednaných produktů a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 30 minut do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené přírodní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání.

Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůžeme nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace.

Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu. Hmotnosti veškerých jídel jsou uváděny v syrovém stavu.

 

Provozovatel

Provozovatelem Blackberry Café & Restaurant je společnost GSM Network services s.r.o. se sídlem Krkonošská 10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. IČ: 289 28 224. DIČ: CZ28938224. Jsme plátci DPH.

Otevírací doba a příjem objednávek je v době kdy internetová aplikace na adrese www.blackberycafe.cz umožňuje příjem objednávek.

Ve většině případů tak je pondělí – čtvrtek 10.45-00.00 hodin, pátek asobota 10.45 – 01.00 hod a v neděli od 10.45 do 22.00 hod.